Privacy Policy

Chính sách bảo mật của DX Events – Màn Hình Led P

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

 1. Giới thiệu

DX Events – Màn Hình Led P (viết tắt DX Events) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng truy cập website. Chính sách bảo mật này sẽ giải thích cách thông tin cá nhân được thu thập, sử dụng và bảo vệ trên trang web ledp.vn. Đối tác, khách hàng và người dùng được khuyến nghị đọc kỹ chính sách này trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Privacy Policy

 1. Thông tin thu thập

2.1 Thông tin cá nhân:

 • Khi truy cập và tương tác với ledp.vn, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ v.v. Điều này chỉ xảy ra khi người dùng tự nguyện cung cấp thông tin này thông qua các biểu mẫu liên hệ, đăng ký, hoặc gửi thông tin khác.

2.2 Thông tin không cá nhân:

 • Ngoài thông tin cá nhân, chúng tôi cũng thu thập thông tin không cá nhân như địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, thời gian truy cập, các trang đã truy cập trên ledp.vn. Thông tin này không liên quan trực tiếp đến người dùng và được sử dụng để phân tích và cải thiện trải nghiệm của người dùng trên website.
 1. Sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được có thể được sử dụng như sau:

 • Để cung cấp dịch vụ và sản phẩm mà người dùng yêu cầu.
 • Để xử lý đơn hàng, gửi thông tin liên quan đến đơn hàng.
 • Để cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới, chương trình khuyến mãi, sự kiện hoặc tin tức có liên quan đến DX Events.
 • Để liên hệ và giải quyết các yêu cầu, thắc mắc hoặc khiếu nại từ phía người dùng.
 • Để cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng cường chất lượng dịch vụ.
 1. Bảo mật thông tin

 • DX Events cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, tiết lộ hoặc sử dụng sai mục đích thông tin cá nhân. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên có nhiệm vụ liên quan mới có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của người dùng và họ phải tuân thủ các nguyên tắc bảo mật nghiêm ngặt.
 1. Chia sẻ thông tin

 • DX Events không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý rõ ràng từ người dùng hoặc khi có yêu cầu pháp lý hoặc khi chúng tôi tin rằng việc chia sẻ thông tin là cần thiết để tuân thủ luật pháp hoặc bảo vệ quyền lợi và tài sản của DX Events.
 1. Liên kết website bên ngoài

 • Trang web ledp.vn có thể chứa liên kết tới các trang web bên ngoài hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Người dùng nên xem xét và đọc chính sách bảo mật của từng trang web mà họ truy cập.
 1. Thay đổi chính sách

Chính sách bảo mật của DX Events có thể được điều chỉnh và cập nhật theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được thông báo rõ ràng trên trang web ledp.vn. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có thông báo về thay đổi chính sách này sẽ được coi là chấp nhận các điều khoản mới.

 1. Liên hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật của DX Events, vui lòng gửi thôn tin tại https://ledp.vn/lien-he/